Vi gentager vores workshop om vaner i SSP-arbejdet

Dato: 25.maj

For SSP-medarbejdere i Københavns Kommune

SSP-medarbejders vigtigste opgave er at forebygge og opspore unge som er på vej ud i en negativ livsbane. Og når man arbejder med unge med problemadfærd, opdager man hurtigt at mange unge både har drømme om en fremtid og en motivation for at “tage sig sammen”. Alligevel vælger de somme tider at ryge hash, pjække eller f.eks. stjæle i butikker. De har nemlig ofte udviklet vaner for deres daglige adfærd, som vejer tungere i situationen, end deres motivation.

Og hvad gør man så?

De fleste af os ved hvordan vi taler om motivation og uddannelse med de unge – men hvordan taler man egentlig om vaner? Og ikke mindst: hvordan kan man bryde dem og skabe andre? Her hjælper det hvis man har teorien og forståelsen på plads. Og den lærer I på denne workshop. I får også lov at træne i at bruge vanebegrebet tværfagligt med de andre aktører i SSP-samarbejdet.

Få f.eks. svar på:

  • Hvad en vane er og ikke er
  • Hvordan man kobler motivation til den daglige adfærd
  • Hvordan man identificerer hvilke vaner der er vigtigst at bryde
  • Hvordan man kan begynde at træne sin opmærksomhed til at opdage vaner
  • Hvordan man foregriber en vaneadfærd

Kursets formål:

Dette kursus vil ændre dit syn på vaner. Det handler derfor ikke om at give dig informationer, men om at ændre din måde at tænke på og forstå adfærd på. Derfor får du heller ikke et kæmpestort pensum du skal lære udenad, men i stedet en række simple pricipper, som du får forklaret fra mange vinkler og lærer at forstå og bruge.

Sådan arbejder I:

Vi mødes og I modtager fælles undervisning. Inden I møder er I blevet inddelt i tværfaglige grupper, som skal arbejde med realistiske cases. I arbejder både med cases på selve dagen og mødes i grupper i løbet af ugen. I får individuel skriftlig feedback på jeres gruppearbejde og til slut tjekker I ind hos underviser på teams og stiller og får svar på spørgsmål i plenum og giver feedback til underviseren.

Kursusplan:

  • 25.maj klokken 10:00 – 15:00. Vi mødes (forhåbentligt fysisk) til undervisning og arbejde med cases.
  • 26.maj klokken  10:00 – 12:00. Grupperne mødes enten fysisk eller digitalt og arbejder med cases. Jeres analyser og interventionsforslag afleveres online, og I har modtaget skriftlig feedback næste morgen.
  • 27.maj klokken  10:00 – 12:00. Grupperne mødes enten fysisk eller digitalt og arbejder med cases. Jeres analyser og interventionsforslag afleveres online, og I har modtaget skriftlig feedback næste morgen.
  • 28.maj klokken 10:00 – 11:30. Vi mødes på Teams til afsluttende spørgsmål, hvor I giver feedback til underviser.

Pensum:

I modtager e-bogen VANEBRYDEREN, som du også kan hente gratis i dag. Du må også gerne hente den, selvom du ikke deltager på kurset (eller arbejder i SSP København).

Om underviseren

Anders Colding-Jørgensen er adfærdspsykolog og psykolog i Mindhouse. Han er også en garvet formidler og har undervist og holdt foredrag om adfærd og vaner i mere end 10 år, Han har udgivet bogen Hov. et egern! – om vores digitale vaner på Gyldendal og er rigtigt god til at forklare tingen så man forstår dem, med klare og logiske eksempler.

Anders er selv mønsterbryder og har en fortid som ungdomskriminel og misbruger. I dag er han cand.psych. og adfærdspsykolog og lærer andre hvordan man forstår og angriber de vaner der spiller en så stor rolle for om hverdagen fungerer.